Over de serie

De Becky Breinstein-reeks:
filosofie, humor en avontuur voor 10+

Becky Breinstein krijgt
een elektrische schok van sidderrog SOCRATES

Marc van Dijk en Sander ter
Steege maken filosofie voor kinderen interessant met de nieuwe graphic novel-serie Becky Breinstein. Becky Breinstein is nieuwsgierig, brutaal, (zelfbenoemd) filosoof en van school gestuurd. Hoe dat laatste is gebeurd vertelt ze met vaart en humor in De gifbeker van
Socrates
, in september 2019 verschenen (uitgeverij Ten
Have).

De Becky Breinstein-reeks
laat zien wat er
gebeurt als je de ideeën van filosofen 
letterlijk toepast in je leven. In het eerste 
avontuur krijgt Becky een schok van de 
Griekse wijsgeer Socrates, die als
 sidderrog aan haar verschijnt. Vanaf dat
 moment is ze besmet
met het vragenvirus en staat haar wereld op zijn kop. Gelukkig krijgt ze hulp van haar blobvis en haar Tasmaanse tijger Raymon de Demon.

 

 #zowordjevanschoolgestuurd

 

Deze nieuwe grahic novel-reeks biedt lezers vanaf 10 jaar een grappige en bijna ongemerkt leerzame ingang in het leven en denken van beroemde filosofen. Het eerste deel draait om Socrates, de grondlegger van de westerse filosofie. Het tweede deel, Het ravijn van Nietzsche, zal in 2020 verschijnen.

Het leven van een loser’, maar dan minder loserig! – Socrates


Als je ooit van school gestuurd wilt worden: lees dit boek. – Becky Breinstein

Becky Breinstein deel 1: De gifbeker van Socrates | Marc van Dijk en Sander ter Steege | 144 blz | gebonden & geïllustreerd |

De makers van de Breinstein-reeks ontwikkelen het verhaal en de tekeningen in nauwe samenwerking; beiden werken zowel tekenend als schrijvend aan de reeks.

Deze nieuwe grahic novel-reeks biedt lezers vanaf 10 jaar een grappige en bijna ongemerkt leerzame ingang
in het leven en denken van beroemde filosofen
.
Schuiven naar boven